Historie

Infratek Elsikkerhet AS er et eget selskap i Infratek-konsernet og er lokalisert med kontorer i Oslo og i Sarpsborg.

Hovedsakelig tilbyr vi kontroll- og informasjonstjenester til DLE (Det lokale eltilsyn) hos forskjellige nettselskap i hele Norge. Disse tjenestene er det DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) som legger føringene for gjennom en årlig instruks til DLE. Infratek Elsikkerhet tilbyr også andre type tjenester til offentligheten innenfor vårt fag- og arbeidsområde.

Infratek Elsikkerhet AS består av ca. 70 ansatte, noe som gjør oss til Norges største sakkyndige selskap på vårt fagområde. Selskapet ble etablert i 2002, men på grunn av forskjellige fusjoneringer, består vi av ansatte med ansiennitet i tilsynsbransjen helt tilbake til 80-tallet. På bakgrunn av dette vil vi påstå å ha Norges største og beste faglige miljø innen elsikkerhet.

2002

Hafslund Elsikkerhet

24. mai 2002 ble Hafslund Elsikkerhet formelt stiftet med ca. 35 ansatte. Vi var med det Norges første sakkyndige selskap.

Virksomheten er på dette tidspunktet en del av nettselskapet Hafslund nett.

2007

Hafslund Infratek

Den 25. oktober 2007 skiller Hafslund Nett ut alle sine tekniske tjenester til det nyopprettede selskapet Hafslund Infratek.

Virksomheten beholder fortsatt navnet Hafslund Elsikkerhet.

2013

Triton

Holdingselskapet Triton kjøper alle aksjene til Hafslund og Fortum vedrørende Infratek. De kjøper resterende aksjer i 2014 og blir eneste eier av Infratek. Infratek blir samtidig tatt av børsen.

Virksomheten beholder navnet Infratek Elsikkerhet.

2019

Infratek Elsikkerhet består

Infratek Norge beslutter å endre navn til Omexom, et brandingnavn i Vinci systemet.

Infratek Elsikkerhet beholder sitt navn og vil dermed være eneste innehaver av navnet «Infratek» med tilhørende logo.

Virksomheten består i dag av nesten 70 ansatte og er med det Norges største sakkyndige selskap.

2006

Fusjon med Fortum

Den 1. januar 2006 fusjonerer Hafslund Elsikkerhet og Fortum Elsikkerhet. Virksomheten beholder navnet Hafslund Elsikkerhet og består nå av ca. 50 ansatte. 

2009

Infratek Elsikkerhet

Den 29. januar 2009 endrer virksomheten navn til Infratek Elsikkerhet.

2017

Vinci Energies

Det franske energiselskapet Vinci kjøper Infratek fra Triton. Infratek går samtidig inn på børsen igjen.