Brosjyrer

Infratek Elsikkerhet AS har utviklet flere brosjyrer med informasjon relatert til de arbeidsoppgavene vi tilbyr. Da med spesielt fokus på elsikkerheten i hjemmet, men også med informasjon mot virksomheter som er pålagt å ha et internkontrollsystem. 

Nedenfor kan du bla i de brosjyrene vi tilbyr og få nyttig informasjon.

Vi selger også disse brosjyrene. Ta kontakt for pristilbud.

Over 40% av branner i Norge er relatert til en elektrisk årsak. Det er derfor viktig at den elektriske installasjonen både er installert og blir benyttet forsvarlig.

I denne brosjyren kan du lese mer om typiske årsaker til brann og om tips til hvordan du skal bruke den elektriske installasjonen for å unngå skader og farer. 

Du kan også lese noe om lading av elbil og installasjon av nye elektriske anlegg og solcelleanlegg.

Informasjonen i denne brosjyren kan være vel så viktig å lese for en virksomhet.  

[pdf-embedder url=»https://infratekelsikkerhet.no/wp-content/uploads/securepdfs/2019/01/A4_Elsikkerhet_i_hjemmet_2018_nett_versjon.pdf»]

[pdf-embedder url=»https://infratekelsikkerhet.no/wp-content/uploads/securepdfs/2019/01/Infratek_HMS_ikke_komp_grønn_2018_nett_versjon.pdf»]

Alle virksomheter i Norge er underlagt «Internkontrollforskriften» (med unntak av Svalbard og petroleumsvirksomhet til havs og til lands).

Det er viktig at virksomheter tilpasser sitt internkontrollsystem i henholdt til hva de jobber med, og til hvilken kompetanse de besitter. 

I denne brosjyren kan du lese mer om hvordan «den vanlige» virksomheten kan ivareta sin plikt vedrørende «Internkontrollforskriften».

I denne brosjyren leser du mer om hvordan virksomheter som besitter elektromedisinsk utstyr, kan tilfredsstille «Internkontrollforskriften».

[pdf-embedder url=»https://infratekelsikkerhet.no/wp-content/uploads/securepdfs/2019/01/Infratek_HMS_elektromed_blå_2018_nett_versjon.pdf»]

[pdf-embedder url=»https://infratekelsikkerhet.no/wp-content/uploads/securepdfs/2019/01/Infratek_HMS_omsetter_komp_rød_2018_nett_versjon.pdf»]

Virksomheter som omsetter og selger elektrisk utstyr, har visse forpliktelser i forhold til dette.

I denne brosjyren kan du lese litt mer rundt kravene for disse virksomhetene.

Om virksomheten har ansatte med kompetanse på elektriske anlegg, og denne kompetansen blir benyttet i stillingen, så må internkontrollsystemet tilpasses i forhold til dette. 

Du kan lese mer om kravene i denne brosjyren.

[pdf-embedder url=»https://infratekelsikkerhet.no/wp-content/uploads/securepdfs/2019/01/Infratek_HMS_egen_komp_orange_2018_nett_versjon.pdf»]