Bekymringsmelding

Å gi en bekymringsmelding på kritikkverdige forhold i vårt samfunn er en viktig oppgave for å ivareta velferden. Disse meldingene kan omhandle alt fra personer man mener trenger hjelp til aktører i bransjen man mener jobber ulovlig. ​

Har du en bekymring vedrørende enten elektriske anlegg eller useriøse aktører i vår bransje, oppfordres det til å sende denne til ditt lokale eltilsyn (DLE) så raskt som mulig. Husk at en brann på grunn av feil i et elektrisk anlegg kan berøre mange personer og kan i verste fall resultere i dødsfall.  ​

Infratek Elsikkerhet har lang og god erfaring med å behandle bekymringsmeldinger vi får fra DLE på en saklig og profesjonell måte.​

Vi prioriterer de meldingene vi får og igangsetter behandling raskt.​

Behandling av bekymringsmeldinger vil alltid bli gjort anonymt, om ikke annet er avtalt.​

Er du usikker på noe rundt bekymringsmeldinger kan du kontakte oss for mer informasjon.