Infratek Elsikkerhet AS

-for din trygghet på vegne av ditt nettselskap

Våre ansatte fokuserer nå på å kontrollere elektriske installasjoner på en slik måte at vi kan følge de til enhver tid oppdaterte retningslinjer fra folkehelseinstituttet. Vi forholder oss også til retningslinjer gitt av vår konsernledelse samt våre oppdragsgivere.

Har du blitt kontaktet av oss vedrørende kontroll av ditt elektriske anlegg og har spørsmål til dette, da kan du kontakte oss her.

Ved bekymringsmeldinger oppfordres du til å kontakte DLE i ditt lokale nettselskap

Mottatt et varsel om kontroll?

Les hvorfor her

Jobber personen oppført på varselet hos oss?

Våre ansatte

Jobber din elektriker lovlig?

Finn en registrert elektroinstallatør her

Mottatt forhåndsvarsel om vedtak?

Les om veien videre

Informasjon om elsikkerhet

Elsikkerhetsportalen.no

Er du trygg på ditt elektriske anlegg?

Infratek Elsikkerhet utfører kontroll av elektriske anlegg på vegne av nettselskaper i hele Norge. Mange av avvikene vi finner gjennom disse kontrollene kunne fått alvorlige konsekvenser…

Nøkkeltall 2018

Elektriske installasjoner kontrollert
Virksomheter fulgt opp med fokus på HMS
Avvik funnet på elektriske installasjoner
Antall bekymringsmeldinger mottatt og fulgt opp

Du kan møte oss i følgende nettområder i 2021