Infratek Elsikkerhet AS

-for din trygghet på vegne av ditt nettselskap

Mottatt et varsel om kontroll?

Jobber personen oppført på varselet hos oss?

Jobber din elektriker lovlig?

Mottatt forhåndsvarsel om vedtak?

Informasjon om elsikkerhet

Er du trygg på ditt elektriske anlegg?

Infratek Elsikkerhet utfører kontroll av elektriske anlegg på vegne av nettselskaper i hele Norge. Mange av avvikene vi finner gjennom disse kontrollene kunne fått alvorlige konsekvenser…

Nøkkeltall 2018

Elektriske installasjoner kontrollert
Virksomheter fulgt opp med fokus på HMS
Avvik funnet på elektriske installasjoner
Antall bekymringsmeldinger mottatt og fulgt opp

Du kan møte oss i følgende nettområder i 2019

Lukk meny