Infratek Elsikkerhet AS

-for din trygghet på vegne av ditt nettselskap

I forbindelse med dagens situasjon og forsøket på å begrense spredning av koronaviruset (Covid-19), så har myndighetene besluttet å stoppe all tilsynsaktivitet der vi kan komme i kontakt med andre personer. Med bakgrunn i dette så har Infratek Elsikkerhet nært mistet alt arbeidsgrunnlag og har sett seg nødt til å permittere store deler av virksomheten.

Vi vil opprettholde en beredskap for å imøtekomme våre forpliktelser ovenfor våre arbeidsgivere.

Ved kundehenvendelser så kan vi kontaktes her.

Ved bekymringsmeldinger oppfordres du til å kontakte DLE i ditt lokale nettselskap.

Mottatt et varsel om kontroll?

Les hvorfor her

Jobber personen oppført på varselet hos oss?

Våre ansatte

Jobber din elektriker lovlig?

Finn en registrert elektroinstallatør her

Mottatt forhåndsvarsel om vedtak?

Les om veien videre

Informasjon om elsikkerhet

Elsikkerhetsportalen.no

Er du trygg på ditt elektriske anlegg?

Infratek Elsikkerhet utfører kontroll av elektriske anlegg på vegne av nettselskaper i hele Norge. Mange av avvikene vi finner gjennom disse kontrollene kunne fått alvorlige konsekvenser…

Nøkkeltall 2018

Elektriske installasjoner kontrollert
Virksomheter fulgt opp med fokus på HMS
Avvik funnet på elektriske installasjoner
Antall bekymringsmeldinger mottatt og fulgt opp

Du kan møte oss i følgende nettområder i 2020

Lukk meny